"El

nombre

de la rosa"

(Jean-Jacques

Annaud, 1986)

x